Tietotekniikka

Avarn Security terävöittää turvallisuusteknologian liiketoimintaansa

Avarn Securityn turvallisuusteknologian liiketoiminnassa haetaan entistä enemmän asiakaskeskeisyyttä sekä voimaa ratkaisumyyntiin, huoltoliiketoiminnan kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Turvallisuusteknologian uudistettu toimintamalli jakautuu nyt selkeästi kolmeen palvelukokonaisuuteen; projekti-, paloturvallisuus- ja huoltoliiketoimintaan. Tarkennettu työnjako mahdollistaa aiempaa paremmin asiantuntijoiden keskittymisen ydintoimintaan. Uudistukseen liittyviä henkilömuutoksia ovat:

  • Huoltoliiketoiminnan johto keskitetään huoltoliiketoiminnan palvelujohtajalle. Tähän tehtävään on nimitetty 1. huhtikuuta Tuomo Räisänen.
  • Aiemmin projektiliiketoiminnan Länsi-Suomen aluepäällikkönä toiminut Jarmo Närvä siirtyy kehitysjohtajaksi 1. huhtikuuta.
  • Aiemmin kehitysjohtajana toiminut Pasi Kataja siirtyy Länsi-Suomen projektiliiketoiminnan aluepäälliköksi 1. huhtikuuta. Kataja vastaa myös toistaiseksi oman toimensa ohella Pohjois-Suomen projektiliiketoiminnasta.

Projektiliiketoiminnan osalta aluejako säilyy ennallaan ja aluepäälliköt raportoivat liiketoimintajohtajalle. Lisäksi uutena toimintona organisaatiossa on erillinen paloturvallisuuden liiketoiminta, josta tiedotimme aiemmin.

Turvallisuusteknologian huoltoliiketoimintaan oma palvelujohtaja

Huoltoliiketoiminnan palvelujohtajan rooli on uusi ja se perustettiin, koska Avarn Securityllä haluttiin vahvistaa asiakkaiden turvallisuusratkaisujen toimintavarmuuden ylläpitoa. Huolto, ylläpito ja elinkaaren hallinta ovat oleellinen osa turvajärjestelmän käytettävyyttä ja toimivuutta.

Tehtävässä aloittavan Räisäsen työ painottuu valtakunnallisen huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä asiakastyöhön. Toiminnan pääpainopistealueet tulevat olemaan sujuvan asiakaskokemuksen kehittäminen ja nopea palvelupyyntöjen ratkaisu. Valtakunnallisen asiantuntijaorganisaation lisäksi asiakkaiden tukena on laaja kumppaniverkosto, joiden avulla huoltoliiketoiminta toimii ympäri Suomen.

Räisänen odottaa tehtävältään paljon mielenkiintoisia asiakastapaamisia mutta myös perustoimintojen kehitystä ja ylläpitoa sekä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien välillä. Hän näkee huoltoliiketoiminnan kehittyvän entistä proaktiivisemmaksi.

– Jatkossa pyrimme suunnittelemaan turvallisuusjärjestelmien elinkaarenhallinnan ja järjestelmien modernisoinnit siten, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen käytettävyyden sekä ennakoimaan mahdolliset poikkeamat turvallisuusjärjestelmien käytettävyydessä.

Kaikki tämä tarkoittaa hyvin suunniteltua ja oikein mitoitettua huoltopalvelua. Huoltoja ja päivityksiä pystytään tekemään myös yhä enemmän etänä, mikä nopeuttaa palvelua.

– Tulevaisuudessa huoltopalveluita tullaan suorittamaan yhä enemmän etänä palvelukeskuksestamme käsin, mikä auttaa lyhentämään mahdollisten vikatilanteiden vaikutusta asiakkaidemme turvallisuustilanteeseen, Räisänen kertoo.

Räisänen siirtyy uuteen rooliinsa huoltoliiketoiminnan Etelä-Suomen aluepäällikön tehtävästä, jossa hän aloitti vuonna 2019. Ennen turvallisuusteknologian liiketoimintaan siirtymistä hän toimi pitkään pohjoismaisessa InfoCare konsernissa IT- ja kulutuselektroniikan huolto- ja ylläpitopalveluiden myynti-, kehitys- ja johtotehtävissä. 

Turvallisuusteknologian kehitysjohtaja vaihtuu

Kehitysjohtajan rooli Avarn Securityllä on luoda edellytykset onnistuneille turvallisuusteknologian projektien toteutukselle sekä tuoda asiakkaille nykyaikaisia turvallisuusratkaisuja ja -tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Uutena kehitysjohtajana aloittava Jarmo Närvä näkeekin roolinsa ennen kaikkea onnistuneiden turvallisuusratkaisujen mahdollistajana.

– Näen tärkeäksi siirtyä tuotekeskeisyydestä enemmän palvelukeskeisyyteen. Merkittävä osa uutta rooliani on varmistaa, että tiimillämme on käytössään järjestelmät, menetelmät ja työkalut, joilla tuotamme asiakkaillemme oikea-aikaista ja laadukasta palvelua. Oli kyse sitten pienistä tai isoista turvajärjestelmäprojekteista.

Turvallisuusteknologia painottuu jo nyt vahvasti yksittäisten tuotteiden sijaan järjestelmiin ja niiden kautta tehtävään datan analytiikkaan ja hyödyntämiseen. Teknologia kehittyy vauhdilla, mutta Närvä peräänkuuluttaa laatua.

– Haluamme luonnollisesti tuoda asiakkaidemme käyttöön uusinta turvallisuusteknologiaa, mutta emme halua toimittaa tuotteita ja ratkaisuja, joiden toimivuudesta emme voi olla varmoja. Haluamme tarjota asiakkaillemme ennen kaikkea toimiviksi todettuja ja tarkoitustaan palvelevia tuotteita ja järjestelmiä, emme uutuuksia uutuuden vuoksi, Närvä painottaa.

Närvällä on takanaan yli 20 vuotta tuotekehitystyötä. Työuraan on mahtunut erilaisia kehitettäviä tuotteita, tuotannon välineiden, mekatroniikan ja elektroniikan kehitystä sekä tuotekehitysympäristössä ohjelmistokehitystä. Turva-alalla Närvä on toiminut 10 vuotta. Ensin oman yrityksensä kautta sekä viimeiset neljä vuotta Avarn Securityn ja Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen palveluksessa.

Länsi-Suomeen turvallisuusteknologian ja asiakkuustyön superammattilainen

Länsi-Suomen turvallisuusteknologian asiakkaita hellitään, kun vahvasti asiakaslähtöisestä työotteestaan tunnettu Pasi Kataja ottaa vastaan projektiliiketoiminnan Länsi-Suomen aluepäällikön tehtävät. Lisäksi Kataja toimii väliaikaisesti myös Oulun turvallisuusteknologian aluepäällikkönä.

– Työtehtävät jatkuvat valtakunnallisten asiakkaiden parissa ja tarkoituksena on lähteä kasvattamaan Länsi-Suomen liiketoimintaa. Länsi-Suomen toimialue on minulle erittäin tuttu, sillä olen tehnyt työurastani yli 20 vuotta turvallisuusalan liiketoimintaa kyseisellä alueella erilaisissa esimies ja asiakastyötehtävissä.

Kataja on työskennellyt turvallisuusteknologian ja paloturvajärjestelmien myynti- ja johtotehtävissä 1990-luvulta saakka. Hänen kokemuksensa ja laaja verkostonsa niin valtakunnallisesti kuin Länsi-Suomen alueella auttavat vahvistamaan asiakkuushallintaa ja liiketoiminnan kasvua.

Asiakaslähtöisyys näkyy organisaation uudistetussa rakenteessa

Turvallisuusteknologian liiketoimintajohtaja Mika Peippo aloitti Avarn Securityllä viime joulukuussa ja on sen jälkeen määrätietoisesti arvioinut ja kehittänyt turvallisuusteknologian toimintatapoja ja organisaatiota. Peippo kertoo, että organisaation uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan asiakaslähtöisempää ja myynnillisempää kulmaa tekemiseen, tukevampaa otetta projektijohtamiseen sekä vahvistusta huoltopalvelujen ja paloturvan liiketoimintaan.

– Olen erittäin iloinen siitä, että pystyimme vahvistamaan organisaatiota ja selkiyttämään toimintaa monelta osin sisäisellä työnjaolla. Meiltä löytyy huikea määrä kokemusta ja osaamista, mikä ei ehkä ole ollut parhaalla tavalla käytettävissä. Tällä ratkaisulla pystyimme pitämään asiantuntemuksen talossa ja samalla tarjoamaan kiinnostavia uusia mahdollisuuksia henkilöstöllemme.

Lähde: MyNewsDesk

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *