Kyberturvallisuuden tilanne
Internet Tietotekniikka

Kyberturvallisuuden tilanne on vakaa

Suomen kyberturvallisuustilanne on Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tällä hetkellä vakaa. Kansainvälisen kriisin aikana tilanne voi muuttua nopeasti, ja tietoturvaan kohdistuvat uhkat saattavat ulottua Suomeen. Organisaation toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on nyt entistä tärkeämpää, ja kyberturvallisuus on olennainen osa sitä. Finanssialan yritykset ovat varautuneet kyberhyökkäyksiin hyvin ja harjoittelevat varautumista säännöllisesti. Alan yritykset myös tekevät tiivistä yhteistyötä Kyberturvallisuuskeskuksen, poliisin ja muiden viranomaistahojen kesken.

Yritysten rooli yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja palvelujen turvaamisessa on keskeinen. Eri toimialojen välinen yhteistyö ja jatkuvat panostukset kyberturvallisuuden ylläpitoon ja vahvistamiseen luovat tälle vahvan pohjan.

Suomalainen finanssiala on varautunut hyvin verkkohyökkäyksiin

Finanssialan palvelut ovat yhteiskunnalle välttämättömiä ja siksi ne ovat houkutteleva kohde tietoverkkojen kautta tapahtuville hyökkäyksille. Alan yrityksillä on pitkä kokemus kyberuhkien torjunnasta ja niihin varaudutaan hyvin.

Tietoverkkojen ja niihin kytkeytyvän tietotekniikan merkitys osana yhteiskunnan perusinfrastruktuuria kasvaa vuosi vuodelta ja niin kasvavat myös kyberturvallisuuteen liittyvät riskit. Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2020 tekemässä kyberturvallisuusselvityksessä finanssiala oli muita sektoreita edellä, mikä kertoo siitä, että kyberturvallisuuden kehittämiseksi tehdyt toimet ovat olleet oikeita. Vertailussa oli tuolloin 12 toimialaa ja yli 100 yritystä. Niistä finanssiala oli paras ja saavutti viisiportaisella asteikolla mitattuna arvosanan 4,2. Kyberturvallisuus oli arvion mukaan johdonmukaisesti toteutettu.

Finanssiala myös harjoittelee säännöllisesti kriisivalmiutensa parantamiseksi. Syksyllä 2021 järjestettiin finanssialan toimintaharjoitus, jossa testattiin finanssialan ja viranomaisten yhteistyön sujuvuutta kriisitilanteissa. Parhaillaan finanssiala osallistuu TIETO22-harjoitukseen yhdessä viranomaisten sekä muiden toimialojen kanssa. Kyseessä on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta.

Varautuminen ehkäisee häiriötilanteita ja varmistaa yhteiskunnan toiminnan jatkumisen

Varautuminen luo turvaa ja varmistaa yhteiskunnan toiminnan jatkumisen myös kriisitilanteissa. Kansalaisten ja yhteisöjen omatoimisella varautumisella helpotetaan myös viranomaisten työtä kriisin keskellä. Häiriötilanteet voivat heijastua myös finanssialan toimijoiden palveluihin, mutta esimerkiksi käteisen hamstraamiseen ei kannata lähteä, vaan sitä kannattaa nostaa sellainen määrä, jota normaalistikin käyttää omassa arjessaan.

Rahat ovat parhaassa tallessa pankissa tilillä, koska tilillä olevat varat ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletussuoja‍ tarkoittaa sitä, että se turvaa tallettajan tilillä olevia varoja 100 000 euroon asti, jos talletuspankki ajautuu pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Lähde: Finanssiala

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *