Internet Muu tekniikka Tietotekniikka

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa – mitä tämä muutos tarkoittaa?

Mitä digitalisaatio oikeastaan tarkoittaa? Entä mikä on digitalisaation merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa? Digimurros on suurin yhteiskuntaamme muokkaava megatrendi. Tätä muutosta analysoidaan uudessa Yhteiskunnan digimurros -kirjassa.

– Olemme keskellä suurta digitaalisen muutoksen kehitysjaksoa. Digimurros on enemmän kuin kokoelma uusia teknologioita tai rakenteellisia muutoksia palveluissa ja tuotteissa. Digimurros koskettaa lähes kaikkia elämän osa-alueita tämän päivän länsimaisessa kehittyneessä valtiossa. Digimaailman kehitys ei ole irrallinen ilmiö vaan se yhdistyy vahvasti yhteiskuntarakenteisiin ja eri toimijoiden tarpeisiin ja odotuksiin, kertoo työelämäprofessori Martti Lehto.

Suomi on digitalisaation kärkimaa ja juuri siksi digitaalisen murroksen hallinta on erityisen tärkeää meille. Tänään julkaistussa kirjassa esitetään murroksen hallintaan liittyviä toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Digimurros tarkoittaa muun muassa palveluyhteiskunnasta siirtymistä itsepalveluyhteiskuntaan ja kehityksessä mukana pysyminen edellyttää uusien digitaitojen hallintaa. Vaarana on yhteiskunnan eriarvoistuminen palvelujen saatavuuden näkökulmasta, kuvailee professori Pekka Neittaanmäki.

Kirjassa käsitellään myös digitalisaation olemusta, kehitystä ja sen aiheuttamaa muutosta yhteiskunnassa, liiketoiminnassa ja työn tekemisessä. Digitalisaatiota on kuvattu eri kehitystrendien ja tulevaisuusanalyysien pohjalta tavoitteena esittää kansallinen ja EU-näkökulma digitalisaatioon. Omat lukunsa saavat syvälliset esitykset digitaalisesta tekoälytuetusta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä digitaalisesta tekoälytuetusta koulutus- ja oppimisjärjestelmästä, kyberturvallisuudesta sekä asiantuntija-artikkelit lohkoketjuista ja älysopimuksista, robotiikasta ja robotisaatiosta sekä digitalisaatiosta terveyden edistämisessä.

– Pyrimme tarjoamaan lukijalle kokonaisuuden, jonka hyödyntäminen ei vaadi erityistä esitietoa teknologioista. Digitalisaatio on aiheena laaja, emmekä tässä kirjassa pyri kaiken kattavaan selvitykseen. Kirja soveltuu hyväksi pohjaksi ymmärryksen kehittämiseen digitalisaation vaikutuksista yhteiskunnassa tai tueksi syventävälle tutkimukselle, kertoo Matti Savonen.

Lähde: STT Info

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.