Tekoäly tulevaisuus
Tekoäly

Tutkimus: Suomalaisnuoret hyödyntävät tekoälyä viikoittain, mutta suhtautuvat siihen skeptisemmin kuin muut pohjoismaiset nuoret

Lähes kolmasosa 16–25-vuotiaista suomalaisista käyttää erilaisia tekoälytyökaluja vähintään kerran viikossa. Suomalaisten nuorten asenne tekoälyä kohtaan on skeptisempi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tämä ilmenee Solve for Tomorrow 2023 -raportista, jonka Samsung ja Fryshuset-säätiö ovat toteuttaneet.

Raportti perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi yli 4000 suomalaista, ruotsalaista, norjalaista ja tanskalaista nuorta alkuvuodesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten näkemyksiä teknologisesta kehityksestä sekä tekoälyn ja metaversumien trendeistä.

Kyselyyn vastanneista suomalaisnuorista 27 prosenttia ilmoitti käyttävänsä tekoälytyökaluja päivittäin tai muutaman kerran viikossa. Poikien keskuudessa aktiivisten tekoälyn hyödyntäjien osuus oli 34 prosenttia, kun taas tyttöjen vastaava luku oli 19 prosenttia. Metaversumissa viihtyminen oli myös selvästi yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Suomalaispojista 29 prosenttia ilmoitti tuntevansa metaversumin käsitteen hyvin tai melko hyvin, ja 13 prosenttia oli käynyt metaversumissa. Suomalaisista tytöistä vastaavat luvut olivat 13 prosenttia ja 7 prosenttia.

Suomalaisten nuorten asenne tekoälyä kohtaan oli skeptisempi kuin pohjoismaisten ikätovereiden. Ruotsalaisnuoret hyödynsivät tekoälyä kaikkein aktiivisimmin (45 %). Myös muissa Pohjoismaissa pojat olivat edellä: 52 prosenttia kaikista miespuolisista vastaajista käytti tekoälytyökaluja vähintään muutaman kerran viikossa, kun vastaava luku tyttöjen keskuudessa oli 32 prosenttia.

”Raportin tulokset viittaavat huolestuttavaan teknologisen tasa-arvon kehitykseen. On tärkeää ymmärtää, miksi tytöt eivät hyödynnä tekoälyratkaisuja yhtä paljon kuin pojat, ja pyrkiä takaamaan kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet tutustua tekoälyyn ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. On myös tärkeää käsitellä tekoälyä kannustavalla tavalla”, sanoo Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Suomalaiset suhtautuvat koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin varautuneemmin. Esimerkiksi 44 prosenttia ruotsalaisista vastaajista uskoi oppivansa enemmän ja 39 prosenttia voivansa paremmin, jos he kävisivät koulua metaversumissa. Suomalaisten vastaavat luvut olivat 27 prosenttia ja 24 prosenttia.

Kaikista vastaajista 36 prosenttia uskoi, että tekoäly vaikuttaisi heidän mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla enemmän positiivisesti kuin negatiivisesti. Suomalaisten vastaava luku oli 31 prosenttia. Lisäksi 40 prosenttia kaikista vastaajista ja 32 prosenttia suomalaisista uskoi, että tekoäly johtaisi hauskempaan työntekoon. Kaikista vastaajista 32 prosenttia oli kiinnostunut työskentelemään uuden teknologian ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisen parissa. Suomalaisista vastaajista tätä mieltä oli 22 prosenttia.

Nuorilta kysyttiin myös, millaisissa rooleissa he voisivat nähdä tekoälyn omassa elämässään. Suomalaisnuorista 32 prosenttia voisi ajatella tekoälyn toimivan opettajana, 17 prosenttia kaverina, 14 prosenttia lääkärinä ja 6 prosenttia kumppanina. 49 prosenttia ei voisi kuvitella tekoälyä missään näistä rooleista.

Vastuuta teknologisen kehityksen suunnasta odotetaan yrityksiltä

Kuka sitten kantaa suurimman vastuun siitä, että teknologinen ja digitaalinen kehitys etenevät oikeaan suuntaan? Kyselyyn vastanneista suomalaisista 46 prosenttia katsoi, että vastuu kuuluu yrityksille, jotka kehittävät uutta teknologiaa. Sen jälkeen odotuksia kohdistui eniten poliitikkoihin (14 %), yrityksiin (11 %), kouluihin (5 %), yksilöihin itseensä (5 %) ja vanhempiin (3 %).

”Nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja tietoa voidakseen vastata tulevaisuuden teknologisen kehityksen vaatimuksiin. Melkein kaikki meistä joutuvat tekemisiin tekoälyn kanssa säännöllisesti työssä, koulussa ja vapaa-ajalla. Teknologiayrityksinä meillä on vastuullinen rooli ottaa huomioon erilaiset näkökulmat, auttaa ihmisiä valmistautumaan tekoälyn käyttöön ja tehdä tekoälytyökalut mahdollisimman helposti saataville. Kaikkien edun vuoksi on tärkeää, että tekoäly edistää myönteistä sosiaalista kehitystä ja tuo positiivista lisäarvoa ihmisten elämään”, Engblom totesi.

”Nuorten halu saada kehittyneempää teknologiaa elämäänsä ja samalla vaatimus siitä, että poliitikot ja yritykset ottavat vastuun kehityksestä, eivät ole ristiriidassa, vaan osoittavat pikemminkin ryhmän kypsyyttä. Fryshusetillakin pidämme tärkeänä koulun avoimuutta teknologiaa kohtaan aikana, jolloin yhä useammat jäävät kotiin – tekoäly ja metaversumi voisivat auttaa yksilöllistämään koulutusta, jotta useammat selviytyisivät siitä”, sanoi Fryshusetin toimitusjohtaja Johan Oljeqvist.


Muuta pientä luettavaa

Miksi valita LED-valaisimet

LED-valaisimet ovat yhä suositumpia valaisinratkaisuja monissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, ja yksi tärkeimmistä syistä tähän on niiden energiatehokkuus. LED valot käyttävät huomattavasti vähemmän energiaa kuin perinteiset valaisimet, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan energian säästämiseen.

Etätyö – Uusi normaali?

Etätyö on tullut pysyväksi vaihtoehdoksi pandemian myötä. Se on mahdollistanut joustavamman työskentelyn ja vähentänyt aikaa ja kustannuksia matkustamiseen. Etätyön avulla työntekijät voivat työskennellä turvallisesti mistä tahansa ja säilyttää samalla tuottavuutensa. Mutta kuinka pysyvästi tämä uusi normaali tulee olemaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *